Artykuły

Zagłada Wikingów na obcej ziemi - przypadek czystek etnicznych ?: Odkrycie dwóch masowych grobów zawierających szczątki Skandynawów w anglosaskiej Anglii

Zagłada Wikingów na obcej ziemi - przypadek czystek etnicznych ?: Odkrycie dwóch masowych grobów zawierających szczątki Skandynawów w anglosaskiej Anglii

Zagłada Wikingów na obcej ziemi - przypadek czystek etnicznych ?: Odkrycie dwóch masowych grobów zawierających szczątki Skandynawów w anglosaskiej Anglii

Eva Josefsson Bernhardsdotter

Praca licencjacka, Gotland University, 2012

Abstrakt: Odkrycie dwóch masowych grobów w Anglii w 2010 roku, zawierających szczątki skandynawskich mężczyzn w kwiecie wieku z epoki Wikingów, na tle historycznym anglosaskiej Anglii, wywołało pytania, czy byli ofiarami czystek etnicznych. Studia literaturowe w połączeniu z wynikami analiz pokopalnianych prowadzą do wniosku, że ofiary w grobie najprawdopodobniej nie zostały poddane czystkom etnicznym. Bardziej prawdopodobne jest, że byli to skandynawscy najemnicy straceni w intensywnym okresie, gdy upadająca Anglia rozpaczliwie płaciła za swój własny podbój z Danegeld. Dokumenty historyczne sprawiają wrażenie, że doszło do ogólnonarodowego ludobójstwa Duńczyków, jednak materiał archeologiczny i analizy nie w pełni potwierdzają ten scenariusz.

Wprowadzenie: Ten esej skupia się na zestawie pytań związanych z odkryciem dwóch masowych grobów, prawdopodobnie zawierających szczątki „Wikingów”, w 2008 r. (W Oksfordzie) iw 2009 r. (W Ridgeway Hill) w Anglii. Z kontekstu archeologicznego i różnych analiz po wykopaliskach wynika, że ​​zbiorowe groby zawierają szczątki ludzi pochodzenia skandynawskiego, którzy padli ofiarą brutalnej śmierci. Kontekst historyczny, taki jak wydarzenia zapisane w Kronice Anglosaskiej, sugeruje, że masakry te mogły być częścią „czystek etnicznych” przeprowadzonych przez ludność anglosaską około roku 1000 ne. Relacja z tych odkryć nasuwa kilka pytań dotyczących użycia pojęcia czystek etnicznych i terminu Viking, które są omówione w eseju.

Celem tego eseju jest analiza przyczyn, dla których grupa skandynawskich mężczyzn spotkała swój los w dwóch masowych grobach w epoce wikingów (najczęściej od ok. 1050 r.) W anglosaskiej Anglii. Głównym pytaniem, wokół którego obraca się analiza, jest:

  • Czy byli ofiarami czystek etnicznych?

To z kolei rodzi zestaw powiązanych pytań, takich jak:

  • Czy można w tym przypadku zastosować termin „czystki etniczne”, czyli czy ma ono współczesne znaczenie, czy jest to tylko współczesny wynalazek?
  • Czy udokumentowany anglosaski antagonizm wobec Skandynawów przejawiał się w rzeczywistości, czy jest to tylko przesadna propaganda?
  • Czy ofiary były Wikingami i co rozumiemy przez Wikingów?
  • Czy oba zbiorowe groby są wynikiem czystek etnicznych, czy też się różnią?
  • Czy obecna analiza materiału archeologicznego jest wystarczająca dla poparcia hipotezy o czystkach etnicznych?

Zobacz też:Ofiarami średniowiecznego miejsca masakry byli Wikingowie


Obejrzyj wideo: Czego uczy nas wojna dronów w Górskim Karabachu? Skaner Defence24 (Październik 2021).